سبد خرید
عنوان کتاب قیمت واحد تعداد قیمت کل
مبانی شبکه های عصبی 390,000 ریال 390,000 ریال